Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Zasady oceniania uczniów w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Statut szkoły - wewnątrzszkolny system oceniania.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-11-2015 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-06-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 507